Elitesatsing i nedrykkssesong? PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Tom Eriksen   
mandag 01. april 2002
Artikkelindeks
Elitesatsing i nedrykkssesong?
Oppfølger dagen etter
Alle sider

Skal Sotra Sjakklubb bli med på forbundets elitesatsing? Styret har diskutert muligheten etter at forbundet gikk ut med forespørsler til de største klubbene om de kunne være interessert i å satse på deltakelse i den planlagte landsdekkende eliteserien, ettersom mange av klubbene med de sterkeste spillerstallene ikke ser seg i stand til dette.

Mer om dette finner du i vår redegjørelse om bakgrunnen for denne henvendelsen og styrets vurderinger så langt.

Elitesatsing i nedrykkssesong?

Skal Sotra Sjakklubb delta i den landsdekkende eliteserien fra høsten av? Det kan bli litt av en skjebnens ironi dersom dette blir resultatet etter årets nedrykkssesong.

Vårens høringsrunde om den planlagte landsdekkende eliteserien gjorde det klart at det ikke finnes særlig vilje blant landets sterkeste klubber til å delta i denne, og begrunnelsen for det går først og fremst på økonomi. Dette har fått forbundet til å kaste seg rundt og sendt en forespørsel til de klubbene som har de nødvendige ressurser til å delta, om de vil være villig til å satse på deltakelse i den nye eliteserien. Det er i kraft av å være den nest største klubben i Hordaland Sjakkrets at Sotra Sjakklubb har kommet inn i bildet.

Forbundet ser for seg en løsning hvor inntil 12 elitelisenser legges ut for salg til klubber i de forskjellige landsdelene, etter modell fra basketballserien. Prisen for disse lisensene er ikke fastsatt ennå, men en sum på kr 5-10.000,- har blitt antydet. Disse midlene vil gå til å utjevne klubbenes reiseutgifter, og til premiering. Klubbene som innehar elitelisens vil utgjøre den første norske landsdekkende eliteserien i sjakk!

Selvsagt har ikke klubben vår pr. i dag spillermateriell som vil ha noe i en eliteserie å bestille, det er vi de første til å innse. Løsningen blir leiesoldater! Forbundet ønsker at landets beste spillere befolker elitelagene, og går inn for at det etableres et semiprofesjonelt spillermarked hvor spillere som inngår kontrakt med de nye eliteklubbene, straks og uten kompensasjon fristilles sine gamle klubber. I oppstarten er det ingen som kan forvente å tjene særlig som spiller, men vi regner med at der vil finnes nok av mester- og elitespillere i klubber uten eliteambisjoner som vil finne deltakelse såpass interessant at de vil nøye seg med tildels svært beskjedne godtgjørelser.

For den enkelte klubb vil en elitesatsing koste rundt 80-100.000 kroner det første året. Det er utvilsomt mye penger i norsk sjakksammenheng. Men på den annen side er ikke dette grusomt mye penger. Hvis vi f. eks. skriver ut en ekstrakontingent på kr 100,- pr. måned til våre medlemmer, har vi kr 30.000,- allerede. Med en slik egeninnsats er det rimelig å forvente at eliteutøverne våre vil bistå med instruktørvirksomhet og promotering. Hvilke følger dette vil få for rekrutteringen til klubben kan vi bare gjette på, men de blir neppe negative.

Vi holder til på Sotra, og vil representere kommunene Fjell, Sund og Øygarden. I denne regionen blir vi det eneste laget som konkurrerer på høyeste nasjonale nivå uansett idrett, og det er et fortrinn som kan innbringe betydelige sponsorinntekter. For å klare dette må vi nødvendigvis etablere et markeds- og medieapparat, og vi vil gå fra å være en gjeng glade amatører til å drive forretning.

Styret har diskutert denne saken og ser at vi står foran formidable oppgaver dersom vi går inn for elitesatsing. Det påpekes spesielt at vi ser ingen mulighet for å gjennomføre dette uten helhjertet oppslutning fra våre medlemmer! Men hvis denne er tilstede, mener vi samtidig at vi har de nødvendige forutsetninger for å kunne lykkes med en slik satsing.

Fremtidsutsiktene er både skremmende og forlokkende - det er ikke vanskelig å tenke seg at hele eliteprosjektet lett kan strande i en hengemyr av dårlig økonomi og interne stridigheter, som i ytterste konsekvens kan ende med full oppløsning av klubben. På den andre siden kan den vise seg å være en eventyrlig sjanse til å gjøre klubben vår til et nasjonalt tyngdepunkt innen norsk sjakk, hverken mer eller mindre! Og om vi ikke griper sjansen nå, hva slags fremtid går amatørklubber som vår da imøte? Risikerer vi da en langdryg prosess i skyggenes dal før kvelningsdøden innhenter oss? En ting er sikkert, det blir en spennende debatt!

Dermed sparker vi ballen videre til dere - er dette veien til fremtiden eller oppskriften til nakkebrudd? Vi har lagt ut en poll for å lodde stemningen blant våre lesere, og oppfordrer dessuten alle som har noe på hjertet i denne saken om å gi uttrykk for dette i gjesteboken vår!Sist oppdatert mandag 26. oktober 2009
 

Beklager, men du har nok ikke adgang til å skrive kommentarer

Template Design ah-68 | Copyright © 2016 Sotra Sjakklubb