Vårsesongen 2011 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Tom Eriksen   
lørdag 04. desember 2010

EinarsengårdenVi må se oss nødt til å foreta noen tildels dyptgripende endringer i klubbens aktiviteter når vi tar fatt på vårsesongen over nyttår.

Den første er at ungdomsklubben har meldt at de vil flytte sine aktiviteter til torsdagskveldene, noe som stiller oss overfor valget om å flytte klubbkveldene våre til enten mandager eller fredager dersom vi ønsker å bli værende i Einarsengården. Klubbstyrets vurdering er at lokalene i Einarsengården er såpass velegnet for våre aktiviteter at det å flytte klubbkveldene våre til mandagene vil være en mindre ulempe enn å se oss om etter nye lokaler.

Den andre endringen som vi ønsker å få diskutert gjelder klubbens aktivitetstilbud. Fordelingen av klassisk sjakk og lyn- og hurtigsjakk har omtrent vært 50/50 gjennom flere år. Vi har sett en vedvarende lav oppslutning om våre langsjakkturneringer gjennom flere år, og markert lavere enn våre lyn- og hurtigsjakkturneringer.

Som en konsekvens av dette ønsker vi å foreslå å erstatte både Årsmesterskapet og Klubbmesterskapet (Vår- og Høstturneringen) med tre nye klubbmesterskap som løper gjennom hele året:

1. Klubbmesterskapet i klassisk sjakk

Her foreslås en Konrad-turnering over 12 runder som går gjennom hele året, med 6 runder på vårsesongen og 6 runder på høstsesongen.

2. Klubbmesterskapet i hurtigsjakk

Dette foreslås skal bestå av 12 enkeltstående turneringer som fordeles over vår- og høstsesongen. Plasseringene i enkeltturneringene teller i et poengsammendrag tilsvarende dagens årsmesterskap.

3. Klubbmesterskapet i lynsjakk

Dette forslås skal bestå av ca. 12 enkeltstående turneringer som fordeles over vår- og høstsesongen. Plasseringene i enkeltturneringene teller i et poengsammendrag tilsvarende dagens årsmesterskap.

Felles for alle mesterskapene er at de skal premieres i to klasser.

Forslaget innebærer en vridning av aktivitetene i retning mer lyn- og hurtigsjakk, på bekostning av den klassiske sjakken. Vi ønsker en debatt om disse forslagene i tiden frem mot sesongavslutning, og vil oppfordre alle som har meninger om klubbtilbudet om å legge igjen en kommentar til denne artikkelen.

Sist oppdatert søndag 05. desember 2010
 

Kommentarer 

 
+1 #1 Mottatte forslagTom Eriksen 09.12.2010 23:43
Jeg har mottatt noen kommentarer og forslag til dette utspillet.

1. Å flytte klubbkveldene synes uproblematisk for alle som jeg har vært i kontakt med. Det er heller ingen som har tatt til orde for å se etter alternative lokaler, tvertimot har jeg blitt advart mot dette.

2. Regelen om at man kan møte samme deltaker to ganger i konrad-turneringene våre bør endres slik at man bare skal gjøre det når man ikke har andre motstandere å velge blant.

3. Vi bør også vurdere separate Vår- og Høstturneringer med 6 runder hver.
 

Beklager, men du har nok ikke adgang til å skrive kommentarer

Template Design ah-68 | Copyright © 2016 Sotra Sjakklubb