Det er tid for å betale kontingenten for 2010.

For seniorer er kontingenten kr 600,-. For juniorer (dvs. født etter 1.1.90) er kontingenten kr 300,-

Kontingenten bes betales snarest til

Sotra Sjakklubb 
v/Oddbjørn Hagen
Åse
5370 Fjell

Konto nr. 3628.50.63897