Styret har bestemt å stenge klubben for resten av vårsesongen 2020 som et smitteverntiltak mot Coronaviruset. Sotra SKU holder også stengt inntil videre.

Vi er klar over at dette er kraftigere tiltak enn både Norges Sjakkforbund og helsestyresmaktene anbefaler for tiden. Klubben har heller aldri tidligere holdt stengt over en så lang periode. Ut fra vår kunnskap om hvordan en slik epidemi sprer seg, vet vi at det er tidlig i fasen man har mulighet for å kontrollere den. Tiltaket som vi nå innfører i klubben er mest effektivt om det implementeres i tidlig fase. Sannsynligvis blir ikke epidemien reversert, men en begrensning er viktig for å hindre at mange blir kritisk syke på en gang.

Vi ønsker ikke at klubben skal bli en smittearena, og klubben har medlemmer som absolutt ikke bør rammes av dette viruset. I skrivende stund er riktignok smitteutbredelsen lav, men antall smittede i denne fasen vil ventelig dobles hver fjerde dag fremover. Dersom det slår til, tilsier det over 100.000 smittede i Norge ved utgangen av påsken. Dette gjør at vi har ingen forventninger om noen bedring av situasjonen før utpå sommeren.

Kina har stengt ned millionbyer og Italia har innført nasjonale reiserestriksjoner for å bremse smittetakten, slik at helsevesenet skal ha mulighet til å behandle så mange som mulig. I en frisk befolkning vil dette viruset likefullt fortsette å spres raskt. I Tyskland regner de med at 60-70% av befolkningen kommer til å bli smittet. Med en dødelighet på 3% tilsier det minst 1,5 millioner dødsfall i Tyskland alene. Det er ikke tvil om at denne epidemien må tas på største alvor.

Dette betyr ikke at vi ikke kommer til å ha et sjakktilbud! Vi flytter virksomheten over på nettstedet Lichess.org. Dette er et nettsted hvor det er gratis å opprette konto. Her har vi opprettet et lag som heter "Sotra Sjakklubb" - søk om medlemskap i gruppen, så vil vi fortsette å kjøre våre klubbturneringer i lyn- og hurtigsjakk der. Vårturneringen avsluttes nå etter 4 runder, og rapporteres inn for rating.

Det jobbes med å få holdt sjakkurset for voksne som videokonferanse. I morgen er det ikke kurskveld. Kursdeltakerne vil bli kontaktet på e-post om hvordan man skal gjennomføre kurset.

Vi forstår at dette tiltaket kan oppfattes som ekstremt med dagens smittebilde, og beklager all ulempe dette medfører.

Dersom situasjonen skulle bli mindre alvorlig enn vi ser for oss i dag, og at vi ikke finner nødvendig å opprettholde stengningen, vil alle medlemmene bli varslet om dette.


Søk i sotrasjakk.no

Kommende turneringer

Samarbeidspartnere

Sjakk1.no
Alltid åpen. Alltid billig.

Sartor Storsenter
Mer enn 100 butikker
under samme tak.

Vestnytt
lokalavisen for Sotra og Øygarden

Fjell kommune
Vekstkommunen i vest

Skandiabanken
har hatt de mest fornøyde bankkundene 16 år på rad!